Překlady odborných textů - angličtina - RNDr. Josef Vlachynský, CSc.

Překlady z češtiny do angličtiny a z angličtiny do češtiny ve vysoké kvalitě,
rychle a za bezkonkurenční cenu

Oblasti překladů odborných textů:

Technické manuály

(návody k použití, uživatelské příručky, instrukce pro obsluhu, manuály pro údržbu, provozní směrnice, příručky pro opravy)

Technická dokumentace

(výrobní a technologické postupy, normy, specifikace, popisy výkresů, bezpečnostní předpisy, zprávy ze zkoušek)

Odborné materiály

(výzkumné a vývojové práce, diplomové práce, závěrečné zprávy)

Odborné publikace

(články z časopisů i jiných zdrojů)

Smlouvy

(smlouvy různého druhu)

Korespondence

(e-maily, dopisy, faxy)

Jiné texty

(internetové stránky)